Wat doet kunstjuf

Kunstjuf ontwikkelt met veel plezier educatieve kunstprojecten voor op school, na school, op de bso en op evenementen. Deze kunstprojecten stimuleren de onderzoekende en nieuwsgierige aard van kinderen. Bij kunstjuf mag je uitproberen, vies worden en fouten maken. Niet het eindproduct staat centraal, maar het proces wordt gewaardeerd. Tijdens dit proces worden de kinderen aangemoedigd goed om zich heen te kijken, zich te verwonderen, te experimenteren en vooral te durven. Ervoor zorgen dat kinderen durven te doen, zodat ze zelf ontdekken wat ze kunnen en willen en zo leren de dingen op hun eigen wijze vorm te geven, dat is de basis van iedere kunstjufles.

Naast de educatieve kunstprojecten geef ik kunstlessen en workshops aan kleine groepen kinderen op mijn Atelier op Kanaalstraat 8.

Wie is kunstjuf? 

 Ik ben Iris Verbakel, vakdocent beeldend en kunsthistorica. Verzamelen, kijken, zien, experimenteren met materialen, van iets bestaand iets nieuws maken, dat is wat ik graag doe. Het plezier van het maken wil ik tijdens mijn kunstlesssen overdragen op de kinderen. Mijn missie is zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met beeldende kunst. Kunst heeft het vermogen het ongewone in het gewone te laten zien, om je anders te laten kijken naar de wereld om je heen en de gelaagdheid van de realiteit zichtbaar te maken. Dit maakt dat kunstonderwijs een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van de eigenheid en het kritisch bewustzijn van een kind. Deze leerdoelen aan kinderen meegeven is wat mij drijft bij het ontwikkelen van kunstlessen.